Aktuálně

Změny v ordinaci kvůli koronarovirové pandemii dle doporučení Sdružení spolku praktických lékařů ČR platné od 16.3.2020 při nedostatečném vybavení ochran.hygienickými pomůckami:

Prosím pokud bude možno, tak do ordinace nejprve zavolat a domluvit si vyšetření v ordinaci a to z akutních zdravot.důvodů. Z epidemiologických důvodů není vhodné,aby pacienti byli pohromadě v čekárně. Odkladné věci prosím odložit po vyřešení pandemie.

Chronickou medikaci řešíme vystavováním elektronických receptů. Pro požadavky na recepty jsem zřídil email- ordinaceblatnice@centrum.cz nebo lze zavolat požadavek telefonicky. Pacientům v karanténě vystavujeme pravovní neschopnost pouze na základě telefonické konzultace.

Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále směruji dle platných postupů na KHS JMK- +420 773 768 994 a linku 1212 nebo akutní stavy 112.

Pro nedostatek ochran.pomůcek (zj.respirátory,brýle) zkracuji od 16.3.2020 ordin.dobu:

pondělí 7:30-12:00, úterý 7:30-12:00, středa 14:00-18:00,čtvrtek 7:30-12:00,pátek 7:30-12:00.Podrobné informace na listu,který bude na dveřích čekárny,nástěnce

OÚ Blatnice, Jednota Blatnice.

Změny platí do odvolání.Za pochopení děkuji.